שולי רנד, אלבום רצוא ושוב, ספטמבר 2018

סך הקול
שרים הדודאים 2, אלבום, אוגוסט 2018
17 באוגוסט 2018
סך הקול
שחר אריאל, אלבום בכורה, אוקטובר 2018
6 באוקטובר 2018