אלי לולאי, "סובב"

סך הקול
בני בשן, "שירי עם אישיים"
9 בדצמבר 2007
סך הקול
מאיר בנאי, "שמע קולי"
20 בדצמבר 2007