"אנחנו לא בענייני השראה אלא בענייני עבודה". ראיון זוגי עם איה כורם ואדם בן אמיתי

הגיע הזמן לעשות קאבר ל"בפרדס ליד השוקת"
4 בפברואר 2022
11 תובנות בעניין סדרת התעודה על שלום חנוך
18 בפברואר 2022