"אנחנו לא בענייני השראה אלא בענייני עבודה". ראיון זוגי עם איה כורם ואדם בן אמיתי