"אני רוצה להיות צליל" – ראיון עם שרון מולדאבי

סך הקול
ותפליג לים אחר
15 ביוני 2007
סך הקול
שבבים מסידור תיקיות
31 באוגוסט 2007