אפרת בן צור

סך הקול
המלצות אלבומים לסוכות תשס"ח, ספטמבר 2007
6 באוקטובר 2007
סך הקול
גסטהאוס
8 באוקטובר 2007