אתמול חלפו הציפורים – לזכר משה בן שאול שנפטר אתמול

סך הקול
עלי מוהר – שנה למותו. המופע ב"תמונע"
3 בדצמבר 2007
סך הקול
בני בשן, "שירי עם אישיים"
9 בדצמבר 2007