אתמול חלפו הציפורים – לזכר משה בן שאול שנפטר אתמול