"בית, פזמון" סדרה על המוזיקה הישראלית, אוקטובר 2018