ברי סחרוף ורע מוכיח, 7 שנים למופע אדומי השפתות, אפריל 2016

שמות מיוחדים, כולל תימורה! כתבה מגזינית, מאי 2016
10 במאי 2016
סך הקול
ברי סחרוף, אלבום "ליקוטים", 2016
10 במאי 2016