גנוזים – הפרויקט היצירתי של מכון גנזים: רעיונות וראיונות, ינואר 2021