האופרטה ההונגרית בתל אביב

סך הקול
אופק ריק
8 באוקטובר 2007
סך הקול
הגרובטרון
19 באוקטובר 2007