הבלדה על רעות

סך הקול
צור משלא (שירו של זק)
22 ביולי 2013
גבריאל בלחסן: ראיון אישי מקיף
21 באוגוסט 2013