הבנות נחמה

סך הקול
אריאל הורוביץ, "זמן אמת"
8 באוקטובר 2007
סך הקול
"הבילויים", "שכול וכישלון"
8 באוקטובר 2007