הדרה בתמונע

סך הקול
יאפים עם ג'יפים, "נבל דוד אדום"
18 בפברואר 2009
סך הקול
פורטיס משו – בח
20 בפברואר 2009