המלצות אלבומים לסוכות תשס"ח, ספטמבר 2007

סך הקול
למה כתיבה היא חטא?
26 בספטמבר 2007
סך הקול
אפרת בן צור
8 באוקטובר 2007