"חופשי זה לגמרי לבד", שרו "בנזין"

סך הקול
אורי קליאן, "מחשבות למחיקה"
12 בנובמבר 2007
סך הקול
חינוך – מחדש
15 בנובמבר 2007