יגאל בשן, הופעה ב-13.1.10 ב"רדינג 3"

סך הקול
"פה מלא"
11 במרץ 2010
סך הקול
מוקי ו"יוסלס אי. די"
12 במרץ 2010