ירונה כספי, אלבום דדלוס ציפור, יוני 2016

סך הקול
מארינה מקסימיליאן, אלבום ארמונות עשן, מאי 2016
19 במאי 2016
סך הקול
דוד לביא, אלי דראי, משה בן-יוחנה – אלבומי ביכורים, שבועות 2016
9 ביוני 2016