כולנו כאן: 5 סיבות – מוזיקליות – לתמוך במאבק על השידור הציבורי בישראל