כנסיית השכל, אלבום שורות של אנשים, אוקטובר 2010

סך הקול
לב נודד אל מבוע *
26 באוקטובר 2010
סך הקול
יהודה עמיחי, הופעת עשור למותו, אוקטובר 2010
31 באוקטובר 2010