כשהשטעטל פוגש את המדבר – חזרות להופעה

פרויקט אריק איינשטיין אוהב להיות בבית: אפילוג – המדריך לריפוי מאת אריק איינשטיין
7 בינואר 2024