ליידי די

סך הקול
פסטיבל פונץ', ינואר 2007, ביקורת הופעה
8 באוקטובר 2007
סך הקול
משה בקר, "סולו"
8 באוקטובר 2007