לירון עמרם, נועם בנאי, מעבר לכביש שש: אלבומים מדצמבר 2018