מאיר אריאל – הפרדוקסים בשירתו

סך הקול
תמר אייזנמן, "Gymnasium"
9 בספטמבר 2009
סך הקול
"הקרטל", "זימה"
9 בספטמבר 2009