מה עזרה המוזיקה (פזמון לשבת)

סך הקול
כמו יופי?
12 באוקטובר 2006
סך הקול
אוטו זמר
3 בנובמבר 2006