מוניקה סקס, אלבום מנגינה, פברואר 2011

סך הקול
אלי גורנשטיין, הופעה באוזן בר, פברואר 2011
3 בפברואר 2011
סך הקול
שילה פרבר שרה אלתרמן, והמחווה לסשה ארגוב "מסע אספלט". 2 אלבומים, פברואר 2011
10 בפברואר 2011