מירב שחם, ראיון בעקבות הפתיח של הסדרה "שעת נעילה" שעיצבה, דצמבר 2020

סך הקול
נתן זך: ציפור אחת עם חמש מנגינות. הספד. נובמבר 2020
13 בנובמבר 2020
סך הקול
שרון מולדאבי: ראיון לכבוד הספר "להלל את החול", דצמבר 2020
18 בדצמבר 2020