מירב שחם, ראיון בעקבות הפתיח של הסדרה "שעת נעילה" שעיצבה, דצמבר 2020