סוכרייה קופצת, נועה גולנדסקי

סך הקול
משינה, השקת האוסף "עסקי הרוקנ'רול", ינואר 2011
23 בינואר 2011
סך הקול
ישראל ברייט, הופעה, ינואר 2011
30 בינואר 2011