"עבודה עברית – שרים עוזי חיטמן"

סך הקול
יהודה פוליקר, "אהבה על תנאי"
1 באפריל 2010
סך הקול
שפי ישי, תומר בן אפרים, אודי דוידי, קיצו והלהקות הצבאיות – המלצות פסח תש"ע
2 באפריל 2010