פורטיס משו – בח

סך הקול
הדרה בתמונע
18 בפברואר 2009
סך הקול
"רעש מקומי", תוכנית מוזיקה, ערוץ 1, פברואר 2009
24 בפברואר 2009