צור משלא (שירו של זק)

סך הקול
להיט הגיע, פסח גם
30 במרץ 2013
סך הקול
הבלדה על רעות
25 ביולי 2013