ראיון עם יואב קוטנר

סך הקול
עת לדואט
4 במרץ 2007
סך הקול
בתדהמה
22 במרץ 2007