רונה קינן ב"סיפורים באוזן". כיתת אמן ב"אוזן השלישית"25.7.09

סך הקול
"הקרטל", "זימה"
9 בספטמבר 2009
סך הקול
רונן בן-טל, "תקלה במנגנון ההדחקה"
9 בספטמבר 2009