רונה קינן ושלום גד בערב אחד

סך הקול
גלעד כהנא, "The Walking Man"
9 ביולי 2009
סך הקול
מופע עשור למות מאיר אריאל, אוגוסט 2009
4 באוגוסט 2009