רונית גדיש, ראשת המזכירות המדעית של האקדמיה ללשון העברית, ראיון, מאי 2020