שחר אריאל, אלבום בכורה, אוקטובר 2018

סך הקול
שולי רנד, אלבום רצוא ושוב, ספטמבר 2018
28 בספטמבר 2018
סך הקול
ארז לב ארי, אלבום ,"האורח" – מחווה לאריס סאן, אוקטובר 2018
20 באוקטובר 2018