"שירים במדים, סיפורן של הלהקות הצבאיות" – ביקורת ספר