שלומי שבן, "עיר"

סך הקול
"החלונות הגבוהים", מהדורה מחודשת
8 באוקטובר 2007
סך הקול
היהודים, "פורטה"
8 באוקטובר 2007