שרון מולדאבי: ראיון לכבוד הספר "להלל את החול", דצמבר 2020