תשס"ח – שנת ההמשך

סך הקול
קלפטר, טל, בין השמשות, רביץ, גולן, אורנן, הסוכריות, רוי אדרי וירון פאר
29 באוקטובר 2008
סך הקול
מאיה בוסקילה, "שוברת שתיקה"
29 באוקטובר 2008