70 שנה למדינה: היחס שלנו אליה בראי המוזיקה הישראלית