אביתר בנאי, "לילה כיום יאיר"

סך הקול
שלומי סרנגה, "מונו"
9 ביולי 2009
סך הקול
מירה עווד, "בהלואן"
9 ביולי 2009