בזמן שעפעפתם

סך הקול
"אברהם טל" – אברהם טל, "הד ארצי"
30 בספטמבר 2008
סך הקול
קלפטר, טל, בין השמשות, רביץ, גולן, אורנן, הסוכריות, רוי אדרי וירון פאר
29 באוקטובר 2008