בעז שרעבי, "לנשום"

סך הקול
משה בקר, "סולו"
8 באוקטובר 2007
סך הקול
רונה קינן, "עיניים זרות"
8 באוקטובר 2007