הפה והטלפיים, אלבום קו המשווה, דצמבר 2019

סך הקול
עומר אדם בפרויקט אנשי העשור של גלובס, דצמבר 2019
27 בדצמבר 2019
סך הקול
יוסי בבליקי, אלבום האם כבר הגעתי לפה, ינואר 2020
9 בינואר 2020