יהודה פוליקר ומנוליס רסוליס, "חומוס ספנייס"

סך הקול
רם אוריון, "כן"
8 באוקטובר 2007
סך הקול
אמיר פיי גוטמן, "דבש בכוורות"
8 באוקטובר 2007