יזהר אשדות, אלבום כך הולך הרוח, יולי 2017

סך הקול
עמיר לב, אלבום חשמל מהשמש, יוני 2018
29 ביוני 2018
סך הקול
תמרדה (תמר רדה), אלבום בכורה, אוגוסט 2018
3 באוגוסט 2018