ישראל גוריון ואסף אמדורסקי שרים "הדודאים", "צוותא", 22.19.09