כשהכוונה נותנת אמונה – התזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד