לאה שבת ב"צוותא", 19.8.09

סך הקול
שי גבסו ב"לבונטין 7", 17.8.09
9 בספטמבר 2009
סך הקול
"זבוב על הפסנתר" מאת אבי גרפינקל – ביקורת ספר
9 בספטמבר 2009