מאיר בנאי, "שמע קולי"

סך הקול
אלי לולאי, "סובב"
18 בדצמבר 2007
סך הקול
הוא לא יודע
21 בדצמבר 2007